Midsommarfirandet inställt i år

Sommaren står för dörren, men tyvärr har ju den här våren inte varit sig lik och vi tvingas alla till förändringar så även när det gäller Äspenäs årliga midsommarfirande. Nedan information från festkommitén:

”Vi har väntat in i det längsta med information om det årliga midsommarfirandet. Så efter rådande omständigheter får vi ställa in årets midsommarfirandet, men vi återkommer nästa år!Håll ut!
Festkomitten/ Ingela på Gökvägen”

Dock hoppas vi ju alla såklart på fint väder och ett trevligt firande oavsett.

Arbetsdag i Äspenäs

Stort tack till alla som idag med stort engagemang och gott humör bidragit till att försköna vårt fina område! 
Dagen avslutades med att badflotten sjösattes och därefter blev det korvgrillning på ett Corona-säkert sätt.
Äspenäs den 23/5 2020

Snart stundar sommaren 🙂

Årlig avstängning av vattnet

V A T T N E T  B L I R  A V S T Ä N G T !

Måndagen den 25 maj 2020, ca kl. 08.00 och fram till Tisdagen den 26 maj 2020, ca kl. 15.00 är vattnet avstängt p g a  den årliga servicen på vattensystemet.

Servicen utförs enl. avtal av HP-Borr Klippan.
070-2699917, 0435-15429, niklas@hpborrningar.se

Låt vattnet rinna före användning då klorbehandling skett !

Äspenäs den 5 maj 2020

För styrelsen

Bo Johansson
Ordf.

Vid ev. frågor kontakta Ingmar Pettersson,

070-6424710 el. Bo Johansson, 070-8885351
bo.johansson@ektv.nu

Arbetsdag Äspenäs 2020 Lördag 23 maj, kl. 10.00 – 15.00

För vår gemensamma miljö och trivsel!

Med gemensamma krafter förskönar vi gångar, gemensamma platser och grönområde från ogräs, grenar och skräp för vår gemensamma trivsel i området.

  • Rensa stigarna från avklippta grenar
  • Badplatsen, udden, båtuppläggningsplatsen och fest/mötesplatsen rensas och städas
  • Bord och bänkar vid badplatsen oljas
  • Vattendrag rensas för bättre avrinning mot sjön
  • Om vädret tillåter sätts badflotten i sjön
  • Och annat som behövs ………..

Har du själv några idèer om vad som behöver göras i området, så gör en notering om det och meddela oss!

Vi samlas på fest/mötesplatsen för gemensam genomgång och fördelar insatser för olika område.  Ta med egna redskap. Föreningens trimmer finns till förfogande

Vid lunchtid tar vi en gemensam paus vid grillen intill badplatsen. Vi grillar korv, dricker kaffe och umgås som vanligt, men i år med mer distans mellan oss än vad vi brukar ha!

Om man inte vill eller kan just denna dag går det naturligtvis bra att göra en insats vid annat tillfälle.

För både din egen och för andras skull stannar du naturligtvis hemma om du har några sjukdomssymtom. Håll avstånd till varandra, och iaktta god handhygien.

Kontaktpersoner för miljögruppen:
Ingmar Pettersson, Porsvägen 3, tel. 070-642 47 10
Stefan Pettersson, Melodivägen 6, tel. 073-150 57 85
Ylva Svensson, Porsvägen 14, tel. 070-962 11 31

Fortsatt förhöjda fluoridvärden i vattnet

Uppdatering 27 April 2020: Nya provresultat har kommit in, se nedan:

Under hela 2019 har vi som bekant haft problem med vattenkvalitén. Samfälligheten fortsätter att ha stort fokus på problemet och jobbar aktivt med att komma tillrätta med det. Enligt önskemål från årsmötet fortsätter vi löpande att lägga ut provsvar på de analyser som gjorts på vårt dricksvatten i Äspenäs.

Det som vi kan konstatera efter senaste provtagningen är:
Att även de senaste vattenanalyserna som utförts visar fluroidvärden på en nivå som ligger över rekommenderade gränsvärden. V g se bifogad Excel-fil. Tidigare rekommendationer att undvika ge vatten till barn under sju år gäller även fortsättningsvis.