Välkomna på Midsommarfest den 23 Juni i Äspenäs

Då var det äntligen dags för årets stora begivenhet igen 🙂

Med lekar, dans och lotteri
Kl 10.00 klär vi stången, medtag blommor
Kl 15.00 börjar lekarna och dansen
För att vi ska kunna beräkna antalet gottepåsar vill vi gärna ha en preliminär anmälan senast 12 juni till Christina Eliasson
tel 0431-455229
familjen.eliasson@telia.com

Vattnet blir avstängt!

Tisdagen den 30 Maj 2017, ca kl. 08.00 och fram till Onsdagen den 31 Maj 2017, ca kl. 14.00 är vattnet avstängt p g a den årliga servicen på vattensystemet.
Servicen utförs som vanligt enl. avtal av HP-Borr Klippan.

Ansvarig för arbetet är Niklas Jönsson, 070-2699917, 0435-15429.
Mail, niklas@hpborrningar.se

Låt vattnet rinna före användning då klorbehandling skett !

Äspenäs den 25 April 2017
För styrelsen
Bo Johansson
Ordf.
Vid ev. frågor kontakta Gert Johansson, 0730-291351 el. Bo Johansson, 070-8885351. Email bo.johansson@ektv.nu

Dags för den årliga vårstädningen i Äspenäs samt Renovering av Båtbryggan

Städdag Äspenäs lördagen den 27 maj mellan kl. 10.00 – 15.00
För vår gemensamma miljö och trivsel!

Miljögruppen meddelar om en återkommande städdag där vi klipper, röjer, rensar och städar m m. Med gemensamma krafter förskönar vi gångar, gemensamma platser och grönområde från ogräs, grenar och skräp för vår gemensamma trivsel i området.

•    Stigarna ska vara fria från grenar som hindrar eller skymmer för gående och cyklister
•    Badplatsen, udden, båtuppläggningsplatsen och fest/mötesplatsen rensas och städas
•    Bord och bänkar vid badplatsen oljas
•    Flotten sopas/skuras ren och oljas in samt kontroll av badstege.
•    Se över om skyltarna behöver rengöras och att sikten är fri
•    Märk upp båtarna med fastighetsbeteckning ”2:xx”
•    Uppstart med att bygga utegym/lek
•    Gör gärna egna noteringar på åtgärder som är i behov av insats vid promenader i området

Vi samlas på fest/mötesplatsen för gemensam genomgång och fördelar insatser för olika område.  Paus senare på samma plats då vi grillar korv, dricker kaffe och umgås. Förhoppningen är att minst en person från varje fastighet deltar.

Kan man inte just denna dag går det naturligtvis bra att göra en insats vid annat tillfälle.
OBS: Ta med egna redskap. Föreningens trimmer finns till förfogande.
Passa också på att titta på båtarna som är till salu. Sista chansen att lämna bud är under städdagen!

Kontaktpersoner för miljögruppen:
Ylva Svensson, Porsvägen 14, tel. 070 9621131
Ingmar Pettersson, Porsvägen 3, tel. 070 6424710
Stefan Pettersson, Melodivägen 6, tel. 073 1505785

Renovering av Båtbryggan i Äspenäs
OBS: Denna information gäller bara de som har en båtplats, övriga medlemmar i Samfälligheten berörs inte.

Båtbryggan är i stort behov av renovering vilket innebär en kostnad som behöver tas av de som äger/har en båtplats. I bifogad PDF finns alla uppgifter kring renoveringen samt kostander för densamma. Om frågor finns kring detta så finns även kontaktpersoner listade i dokumentet.

Ladda ner PDF

Lägg ett bud ! Båtar utan ägare i Äspenäs bjuds till de boende i området

Båtarna i den bifogade PDF filen har tillfallit föreningen och läggs nu ut till försäljning. De som eventuellt ej säljs kommer att tas bort genom föreningens försorg.
Nummer 6 ligger bland blåbärssnåret på udden, de övriga vid båtuppläggningsplatsen.
Bud senast lördag 27/5
–    mail till kerstin.asterhag2@tele2.se eller
–    ring 070-2075504

Äspenäs 10 april 2017
Styrelsen för Äspenäs samfällighetsförening

Ladda ner PDF

Bjäre Kraft bygger ut fibernät i Äspenäs

Nedan finns ett brev från Bjäre Kraft som bland annat informerar om att beslut är fattat att bygga ut fibernät i Äspenäs:

Information från Bjäre Kraft: Vi har beslutat att bygga ut!

Alla som bor inom angivna områden och som har fått avtal tillskickat sig, kommer kunna ansluta sig till Bjäre Krafts fibernät. Totalt är det över 3 000 fastighetsägare som berörs.

Intresseinsamling och informationsmöten har hållits i alla områden och intresseanmälningar har samlats in. För en tid sedan skickades avtal ut som kommer tillbaka påskrivna i rask takt.

Vi är glada att nu kunna bekräfta utbyggnad i dessa områden, säger Alexander Jansson, VD på Bjäre Kraft Bredband AB. De som ännu inte skickat in avtal har fortfarande möjlighet att ansluta till kampanjpris, berättar han vidare.

Vi går nu in i fasen att detaljprojektera och hantera markfrågor med markägare. Därefter påbörjas byggnationen där alla som skickat in avtal besöks för att planera installationen på den egna tomten och var i huset fiberboxen ska placeras.

Områden som är beslutade för utbyggnad

Klippans kommun:

Ankarlöv-Hylltofta
Krika-Bonnarp
Gråmanstorp
Brandsberga-Skäralid
Riseberga-Färingstofta

Ängelholms kommun:

Gånarp-Tåstarp-Hillarp
Bassholma
Ljungabolet-Äspenäs-Nedre Århult
Vejbyslätt
Bokesliden-Fogdarp-Tockarp-Vantinge
Margretetorp-Vanstad-Käglenäs

Båstads kommun:

Kvinnaböske
Sinarp-Salomonhög
Böckerskogen-Erikstorp
Killebäckstorp-Öllöv

https://www.bjarekraft.se/startsida-privatperson/bredband/landsbygd/