Vattnet blir avstängt! Årlig översyn den 22 Maj

VATTNET BLIR AVSTÄNGT !

Tisdagen den 22 Maj 2018, ca kl. 08.00 och fram till Onsdagen den 23 Maj 2018, ca kl. 14.00 är vattnet avstängt p g a den årliga servicen på vattensystemet.
Servicen utförs som vanligt enligt avtal med HP-Borr, Klippan.
Ansvarig för arbetet är Niklas Jönsson, 070-2699917, 0435-15429 eller via mail på: niklas@hpborrningar.se

Låt vattnet rinna före användning då klorbehandling skett !

Äspenäs den 25 April 2018
För styrelsen Bo Johansson Ordf.

Vid ev. frågor kontakta Ingmar Pettersson, 070-6424710,  el. Bo Johansson, 070-8885351. Email::bo.johansson@ektv.nu

Enkät till alla fastighetsägare i Äspenäs

Den länkade filen nedan är en enkät som i dagarna kommer att skickas ut till samtliga fastighetsägare.

I korthet:

”Vi i styrelsen skulle vilja veta vad ni tycker finns att förbättra i vårt fina område. För närvarande finns ett relativt gott ekonomiskt utrymme för investering med eget kapital. Därför väljer styrelsen idag att inventera önskemål som utvecklar området. När alla förslag kommit in gör styrelsen en sammanställning av inkomna önskemål, och detta kommer sedan att redovisas på årsmötet.”

Ladda ner genom att klicka på länken nedan:

Till samtliga fastighetsägare i Äspenäs samfällighetsförening

Du kan skicka ditt svar med vanlig postgång eller via mail. Använd någon av följande adressser:

Vänligen uppge ditt namn/fastighetsbeteckning när du svarar så att vi vid behov kan ta direkt kontakt.

Tacksam för ditt svar senast 180531

Tack för din medverkan

Styrelsen

Dags igen för årets stora städdag

För vår gemensamma miljö och trivsel!

När: Lördagen den 12 maj mellan kl. 10.00 – 15.00

Då var det dags igen för den årliga städdagen i Äspenäs där vi klipper, röjer, rensar, städar m m. Med gemensamma krafter förskönar vi gångar, gemensamma platser och grönområde från ogräs, grenar och skräp för vår gemensamma trivsel i området.

  • Stigarna ska vara fria från grenar som hindrar eller skymmer för gående och cyklister
  • Badplatsen, udden, båtuppläggningsplatsen och fest/mötesplatsen rensas och städas
  • Bord och bänkar vid badplatsen oljas
  • Bänkarna vid festplatsen lagas
  • Vattendrag rensas för bättre avrinning mot sjön
  • Om vädret tillåter sätts badflotten i sjön

Gör gärna egna noteringar på åtgärder som är i behov av insats vid promenader i området

Vi samlas på fest/mötesplatsen för gemensam genomgång och fördelar insatser för olika område.  Paus senare vid grillen intill badplatsen då vi grillar korv, dricker kaffe och umgås. Förhoppningen är att minst en person från varje fastighet deltar.

Kan man inte just denna dag går det naturligtvis bra att göra en insats vid annat tillfälle.

OBS: Ta med egna redskap. Föreningens trimmer finns till förfogande.

Kontaktpersoner för miljögruppen:

Ylva Svensson, Porsvägen 14, tel. 070 9621131

Ingmar Pettersson, Porsvägen 3, tel. 070 6424710

Stefan Pettersson, Melodivägen 6, tel. 073 1505785