Viktig information om vårt vatten och avlopp

Hej alla

Styrelsen har träffat Ängelholms kommun både med avseende på de problem vi har med vårt eget vatten på området, men även för att få uppdaterad information kring kommunens planer för att införa ett kommunalt vatten- och avloppssystem i Äspenäs.

Nedan finns en länk till Sterelsens sammanfattning av läget, både med avseende på vår nuvarande lösning och en eventuell planering inför framtiden.

Information 190314

Höga värden av fluorid i dricksvattnet

Viktig information till de boende i Äspenäs samfällighet

Angående vårt dricksvattnen

Analysresultat från senaste provtagningen visar höga värden av fluorid i dricksvattnet i Äspenäs. Ängelholms kommun är informerade och kommer att ge förslag till lämplig åtgärd. Tills att annat besked ges är rekommendationen i nuläget att man bör undvika att ge vattnet till barn under sju år. Vidare besked kommer att ges så snart mer information finns.

För styrelsen Äspenäs samfällighet
Kerstin Asterhag