Midsommarfest i Äspenäs den 21 Juni

Som traditionen bjuder så kommer vi även i år att ha vårt omtyckta midsommarfirande i Äspenäs 🙂

Med lekar, dans och lotteri

Kl 10.00 klär vi stången, medtag blommor
Kl 15.00 börjar lekarna och dansen

För att vi ska kunna beräkna antalet gottepåsar vill vi gärna ha en preliminär anmälan senast 10 juni (gärna åldern på barnen) till Christina Eliasson
tel 0431-455229
familjen.eliasson@telia.com

Har ni några vinster till lotteriet
Kontakta Eva Gustafsson 0730-921335

Varning för båtstölder

Hej alla

Vi har fått ett meddelande från Rössjöholms gods om att de har drabbats av båtstölder och de vill gärna skicka den varningen vidare till oss, se nedan:

Med anledning av nyligen gjorda stölder av båtar vid Rössjöholms Gods AB:s båtplats så har vi skickat brev till våra båtplatsinnehavare i kväll. Jag bifogar en fil för kännedom till er då även båtägare hos er riskerar att bli utsatta.

Med vänliga hälsningar
Ulla Dahlström

Bifogad informationsfil från Rössjöholms gods (PDF):

Allmän städdag Äspenäs 2019

När: Lördag 1 juni mellan kl. 10.00 – 15.00

För vår gemensamma miljö och trivsel!

Då var det dags igen för den årliga städdagen i Äspenäs där vi klipper, röjer, rensar, städar m m. Med gemensamma krafter förskönar vi gångar, gemensamma platser och grönområde från ogräs, grenar och skräp för vår gemensamma trivsel i området.

  • Stigarna ska vara fria från grenar som hindrar eller skymmer för gående och cyklister
  • Badplatsen, udden, båtuppläggningsplatsen och fest/mötesplatsen rensas och städas
  • Bord och bänkar vid badplatsen oljas
  • Vattendrag rensas för bättre avrinning mot sjön
  • Om vädret tillåter sätts badfotten i sjön
  • Och annat som behövs ………..

Har du själv några idèer om vad som behöver göras i området, så gör en notering om det och meddela oss!

Vi samlas på fest/mötesplatsen för gemensam genomgång och fördelar insatser för olika område.  Paus senare vid grillen intill badplatsen då vi grillar korv, dricker kaffe och umgås. Förhoppningen är att minst en person från varje fastighet deltar.

Kan man inte just denna dag går det naturligtvis bra att göra en insats vid annat tillfälle.

OBS: Ta med egna redskap. Föreningens trimmer finns till förfogande.

Kontaktpersoner för miljögruppen:

Ingmar Pettersson, Porsvägen 3, tel. 070-642 47 10

Stefan Pettersson, Melodivägen 6, tel. 073-150 57 85

Ylva Svensson, Porsvägen 14, tel. 070-962 11 31

Vattnet blir avstängt

Måndagen den 20 Maj 2019, ca kl. 08.00 och fram till Tisdagen den 21 Maj 2019, ca kl. 14.00 är vattnet avstängt p g a den årliga servicen på vattensystemet.
Servicen utförs som vanligt enl. avtal av HP-Borr Klippan.

Ansvarig för arbetet är Niklas Brink, 070-2699917, 0435-15429.
Mail, niklas@hpborrningar.se

Låt vattnet rinna före användning då klorbehandling skett !

Äspenäs den 2 maj 2019
För styrelsen
Bo Johansson
Ordf.
Vid ev. frågor kontakta Ingmar Pettersson, 070-6424710, el. Bo Johansson, 070-8885351.
Mail  bo.johansson@ektv.nu