Vattenanalyser i Äspenäs – Provsvar

Enligt önskemål från årsmötet vill vi lägga ut provsvar på de analyser som gjorts på vårt dricksvatten i Äspenäs. Bifogar här en nedladdningsbar excel-lista med sammanställning av senaste två årens provsvar.

Klicka på knappen för att ladda ner filen:

Analyserna har utförts av dels SYNLAB Analytics and Services Sweden AB, dels Eurofins Water Testing Sweden AB. Bägge företagen är ackrediterade av Swedac. V g se bifogad länk för eurofins beskrivningar av analysresultat.

https://www.eurofins.se/media/681643/forklaringar-till-analysresultat-for-brunnsvatten-2015.pdf

På styrelsens uppdrag