Avstängt vatten vecka 49

Viktig information till alla boende i Äspenäs:
Från måndag 2/12 och 3-5 dagar därefter kommer vattnet att vara avstängt på hela anläggningen under dagtid/arbetstid. Alla fastigheter kommer dock att ha vatten under kväll och natt, så passa på att tanka upp när tillfälle ges! 

Ledningsnätet kommer under den här perioden att rengöras ordentligt med hjälp av luft-och vattenspolning för att komma tillrätta med missfärgat vatten. Ledningarna har bitvis kraftiga beläggningar från järn som under många års tid har fällt ut från brunnsvattnet. Avlagringarna i ledningarna släpper emellanåt och följer med ut i kranen, och kan då ge brunt vatten. 

Spolningen kommer att utföras av HP-borr och sker sektionsvis. Servisventilerna vid tomtgränserna är avstängda under spolningsprocessen. HP- borr stänger resp öppnar servisventilerna, men du som fastighetsägare ombedes att se till att ventilen inte är täckt med löv, krukor, möbler etc. Efter spolningen bör varje fastighetsägare ta bort silen i kranen och spola tills vattnet är klart och fint igen.

Äspenäs den 16 november 2019
För styrelsen
Bo Johansson, Ordförande

Vid ev frågor kontakta Ingmar Pettersson, 070-6424710, eller Bo Johansson, 070-8885351