Fortsatt förhöjda fluoridvärden i vattnet

Uppdatering 27 April 2020: Nya provresultat har kommit in, se nedan:

Under hela 2019 har vi som bekant haft problem med vattenkvalitén. Samfälligheten fortsätter att ha stort fokus på problemet och jobbar aktivt med att komma tillrätta med det. Enligt önskemål från årsmötet fortsätter vi löpande att lägga ut provsvar på de analyser som gjorts på vårt dricksvatten i Äspenäs.

Det som vi kan konstatera efter senaste provtagningen är:
Att även de senaste vattenanalyserna som utförts visar fluroidvärden på en nivå som ligger över rekommenderade gränsvärden. V g se bifogad Excel-fil. Tidigare rekommendationer att undvika ge vatten till barn under sju år gäller även fortsättningsvis.