Arbetsdag Äspenäs 2020 Lördag 23 maj, kl. 10.00 – 15.00

För vår gemensamma miljö och trivsel!

Med gemensamma krafter förskönar vi gångar, gemensamma platser och grönområde från ogräs, grenar och skräp för vår gemensamma trivsel i området.

  • Rensa stigarna från avklippta grenar
  • Badplatsen, udden, båtuppläggningsplatsen och fest/mötesplatsen rensas och städas
  • Bord och bänkar vid badplatsen oljas
  • Vattendrag rensas för bättre avrinning mot sjön
  • Om vädret tillåter sätts badflotten i sjön
  • Och annat som behövs ………..

Har du själv några idèer om vad som behöver göras i området, så gör en notering om det och meddela oss!

Vi samlas på fest/mötesplatsen för gemensam genomgång och fördelar insatser för olika område.  Ta med egna redskap. Föreningens trimmer finns till förfogande

Vid lunchtid tar vi en gemensam paus vid grillen intill badplatsen. Vi grillar korv, dricker kaffe och umgås som vanligt, men i år med mer distans mellan oss än vad vi brukar ha!

Om man inte vill eller kan just denna dag går det naturligtvis bra att göra en insats vid annat tillfälle.

För både din egen och för andras skull stannar du naturligtvis hemma om du har några sjukdomssymtom. Håll avstånd till varandra, och iaktta god handhygien.

Kontaktpersoner för miljögruppen:
Ingmar Pettersson, Porsvägen 3, tel. 070-642 47 10
Stefan Pettersson, Melodivägen 6, tel. 073-150 57 85
Ylva Svensson, Porsvägen 14, tel. 070-962 11 31