Uppdaterad vattenrekommendation

Miljönämnden i Ängelholms kommun rekommenderar att vattnet endast bör ges i begränsad omfattning till barn under 1,5 års ålder pga förhöjd fluoridhalt i dricksvattnet.

Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. Men eftersom det finns risk för fläckar på tandemaljen avrådes det från att ge barnen fluor från andra källor, t ex i tandkräm.

Ovanstående rekommendation ersätter tidigare besked om avrådan från att ge vattnet till barn under 7 år.

Äspenäs 29/1 2021

Styrelsen för Äspenäs samfällighetsförening

Uppskjutet medlemsmöte

Med anledning av förhöjda analysvärden i vårt dricksvatten har styrelsen för samfällighetsföreningen utarbetat ett förslag till åtgärd. Som tidigare meddelats (medio okt 2020) krävs en extra uttaxering på 27 000 kr per fastighetsägare för att bekosta åtgärden. För ett genomförande krävs ett majoritetsbeslut av de närvarande på föreningsstämma. 

En extra föreningsstämma för beslut planerades initialt till nov 2020, men pga pandemirestriktioner kunde inte mötet genomföras, och ett preliminärt mötesdatum angavs till 6/3 2021. Tyvärr har inte situationen förbättrats, och mötet måste därför ytterligare senareläggas.

Vi återkommer med ny kallelse när läget har stabiliserats. Tills vidare är beskedet att åtgärdsförslaget fortfarande är aktuellt, men projektet kan inte påbörjas så länge vi inte har ett stämmobeslut.

Äspenäs 29/1 2021

Styrelsen för Äspenäs samfällighetsförening