Städdag i Äspenäs den 15 Maj

Hej alla 🙂
Då var det åter dags att snygga till i området – Lördagen den 15 Maj mellan klocka 10:00 – 15:00 håller vi på.

INSTÄLLD STÄDDAG 25 APRIL! | Skerike Golfklubb

Miljögruppens mål för vår gemensamma miljö och trivsel!

Med gemensamma krafter förskönar vi gångar, gemensamma platser och grönområde från ogräs, grenar och skräp för att alla ska trivas i området.

  • Rensa området från nerblåsta grenar, klippa grenar på stigarna som hänger ner.
  • Badplatsen, udden, båtuppläggningsplatsen och fest/mötesplatsen rensas och städas
  • Bord och bänkar vid badplatsen repareras och oljas
  • Vattendrag rensas för bättre avrinning mot sjön
  • Om vädret tillåter sätts badflotten i sjön
  • Och annat som behövs ………..

Har du själv några idèer om vad som behöver göras i området, så gör en notering om det och meddela oss!

Vi samlas på fest/mötesplatsen för gemensam genomgång och fördelar insatser för olika område. Ta med egna redskap. Föreningens trimmer finns till förfogande. Kan man inte just denna dag går det naturligtvis bra att göra en insats vid annat tillfälle.

Vi tar en gemensam paus efter arbetet vid grillen intill badplatsen då vi grillar korv, läskar oss och umgås.

OBS! Pga rådande läge vad gäller smittspridning är det viktigt att skydda dig själv och andra genom att stanna hemma om du har några sjukdomssymtom.

Håll avstånd till varandra och iaktta god handhygien.

HANDSPRIT FINNS PÅ PLATS!

Kontaktpersoner för miljögruppen:
Ingmar Pettersson, Porsvägen 3, tel. 070-642 47 10
Stefan Pettersson, Melodivägen 6, tel. 073-150 57 85
Ylva Svensson, Porsvägen 14, tel. 070-962 11 31

Avstängt vatten 26/4 – 27/4

Måndagen den 26:e april 2021, ca kl. 08.00, och fram till tisdagen den 27:e april, ca kl. 15.00, kommer årlig service på vattensystemet att utföras. Vattnet kommer att vara avstängt under denna tiden. Servicen utförs enligt avtal av HP-Borrningar i Klippan AB.

Ansvarig: Niklas Brink, 070-269 99 17, 0435-154 29.
niklas@hpborrningar.se

Låt vattnet rinna några minuter före användning då klorbehandling skett

Äspenäs den 7 april 2021
Ingmar Pettersson, ledamot
Äspenäs samfällighetsförening

Vid ev. frågor kontakta Ingmar Pettersson,
070-642 47 10, ingmar.hbg@outlook.com