Kokningsrekommendationen för kranvattnet är hävt

Lagom till midsommar har vi nu fått följande besked – hävd kokningsrekommendation‼️

Vi har nu fått klartecken från Miljönämnden på Ängelhoms kommun att vi kan släppa kokningsrekommendationen vad gäller kranvattnet i Äspenäs.

Detta beslut grundas på analysresultat från tre olika provtagningar som gjorts och där samtliga är helt utan bakterietillväxt. 


2021-06-23
Äspenäs samfällighetsförening 

Kokningsrekommendation för vattnet i Äspenäs

OBS!
Uppdaterat inlägg:
Höga bakteriehalter har uppmätts i kranvattnet. Fram tills att annat besked ges anmodas ni att KOKA allt vatten som används till mat dryck och tandborstning. Vattnet skall koka upp och bubbla, men behöver inte koka någon längre tid. Kranvattnet kan användas till dusch, men karbad bör undvikas.

Kokningsrekommendationen är utfärdad i samråd med miljöenheten på Ängelholms kommun, och kommer att kvarstå tills att förnyad provtagning åter visar godkända värden.

Livsmedelsverket har mer information vad gäller kokningsrekommendation. V g se: https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/dricksvatten/nar-du-maste-koka-dricksvattnet

Äspenäs den 10 juni 2021
För styrelsen Äspenäs samfällighet
Kerstin

Midsommarfirande i Äspenäs 2021

VÄLKOMNA PÅ MIDSOMMARFIRANDE!!
Den 25/6-21

Kl 10.00        Klär vi midsommarstången
(Medtag gärna blommor)         

Kl 15.00     Dans kring  midsommarstången och lekar för alla åldrar

Föranmäl barnen med antal och ålder till 0739-248855
Eller ingela.hermansson@hotmail.se senast den 20/6-21 Uppdaterat datum

Vi har lotterier med fina priser  (kontant eller swish)

Kl 20.00    Dans till blandad go musik för alla åldrar
Runt 21.00 tänder vi grillen och grillar hamburgare och korv till självkostnadspris. (kontant eller swish)

Kl 00.00  Sista dansen!! Natti natti !!

Vi hjälps åt att göra festligheterna så coronavänligt vi kan.

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA ÖNSKAR FESTKOMMITTEN/Ingela