Äspenäs Samfällighet – Årsmötesprotokoll 2021

Nu finns årsmötesprotokollet tillgängligt för nedladdning via länken nedan.

Äspenäs Samfällighets årsmöte hölls den 29 Augusti 2021 på festplatsen i Äspenäs. I den bifogade PDF:en finns samtliga handlingar, dock inte närvarolistan då denna innehåller GDPR-skyddad information.

Om ni har några frågor är det bara att höra av er till styrelsen eller utnyttja vårt kontaktformulär på webben.

Ha en fortsatt skön höst önskar Äspenäs Samfällighet

Vid frågor var vänlig att kontakta styrelsen

Övrig information:

Föreningens ansvarsområde:
Underhåll av vägar, gångar, stigar, grönområden, fest- och mötesplats, badstrand, båtuppläggningsplats, samt ombesörja vattenförsörjningen.

Viktiga datum:
Årsmöte: sista söndagen i augusti
Arbets- och städdag: lördag i anslutning till Kristi himmelsfärdsdag 

Hemsida: aspenasstugby.se

Allmänna förhållningsregler inom området:
Buskar, grenar, löv och liknande får deponeras inom de allmänna skogspartierna i området. Sprid ut avfallet på behörigt avstånd från gångstigar, badstrand och övriga öppna områden.

Eftersom det finns många barn i området är vi angelägna om att de angivna maxhastigheterna på vägarna respekteras av alla!

För allas trevnad tillåts inga hundar på den allmänna badstranden. Det är inte heller tillåtet att campa, fiska eller röka på stranden. Båtar som ligger upplagda på land på båtuppläggningsplatsen ska vara märkta med fastighetsbeteckning.

För att fiska i Västersjön krävs fiskekort. Vg se informationstavlan.

Kontaktuppgifter till styrelsen:

– Ordförande Ingrid Pettersson, 0705-127152
– Vice ordförande Glenn Feuk, 0707-197304
– Sekreterare Roland Månsson, 0708-774687
– Kassör Pär Björkman, 0708-770966
– Ledamot Jerry Sandberg, 0702-060218
– Ledamot Ingela Hermansson, 0739-248855
– Ledamot Elisabeth Stövring-Nielsen, 0706-801768

Kontakt vid akut vattenskada på samfällighetens nät: Bosses utetjänst, 0431-454700 eller 070-5154700