Så här tyckte ni!

Sammanfattning av enkät om Äspenäs stugby 2022

Enkäten skickades ut till alla medlemmar i föreningen, antingen som e-post eller som vanlig post. Totalt skickades 93 stycken enkäter ut, varav 7 stycken var kopior till medlemmarna i styrelsen. Vi har fått in totalt 19 stycken svar och vi tackar för dessa.

Genom att klicka på länken laddar ni enkelt ner en PDF av enkäten och de resultat som har framkommit:

Nu är snart påsken här så hoppas vi ses längs stigarna eller nere vid sjön.

Ha det fint i vårvärmen 🙂