Allmän städdag Äspenäs 2019

När: Lördag 1 juni mellan kl. 10.00 – 15.00

För vår gemensamma miljö och trivsel!

Då var det dags igen för den årliga städdagen i Äspenäs där vi klipper, röjer, rensar, städar m m. Med gemensamma krafter förskönar vi gångar, gemensamma platser och grönområde från ogräs, grenar och skräp för vår gemensamma trivsel i området.

  • Stigarna ska vara fria från grenar som hindrar eller skymmer för gående och cyklister
  • Badplatsen, udden, båtuppläggningsplatsen och fest/mötesplatsen rensas och städas
  • Bord och bänkar vid badplatsen oljas
  • Vattendrag rensas för bättre avrinning mot sjön
  • Om vädret tillåter sätts badfotten i sjön
  • Och annat som behövs ………..

Har du själv några idèer om vad som behöver göras i området, så gör en notering om det och meddela oss!

Vi samlas på fest/mötesplatsen för gemensam genomgång och fördelar insatser för olika område.  Paus senare vid grillen intill badplatsen då vi grillar korv, dricker kaffe och umgås. Förhoppningen är att minst en person från varje fastighet deltar.

Kan man inte just denna dag går det naturligtvis bra att göra en insats vid annat tillfälle.

OBS: Ta med egna redskap. Föreningens trimmer finns till förfogande.

Kontaktpersoner för miljögruppen:

Ingmar Pettersson, Porsvägen 3, tel. 070-642 47 10

Stefan Pettersson, Melodivägen 6, tel. 073-150 57 85

Ylva Svensson, Porsvägen 14, tel. 070-962 11 31