Boende

Äspenäs Stugby har ett 90-tal stugor och cirka 10 bofasta året runt boende. Området sköts av Samfällighetsföreningen som har en styrelse som träffas regelbundet och som utses vid årsmötet som hålls varje sommar.

Samfälligheten ansvarar också för att sätta upp de regler och förordningar som gäller för området samt driften av den gemensamma vattentillförslen till hushållen. Föreningen har även hand om vägar och stigar inom området samt att se till att den gemensamma badplatsen och båtplatsen är i gott skick, till exempel så är det föreningens uppgift att fylla på med sand på badplatsen vartannat år.

Gemensamma ytor och aktiviteter

Vi har en gemensam badplats med badflotte, idrottsplan, grillplats, samt en gemensam uppläggningsplats för båtar (slipar ligger utlagda på grusplanen intill båtbryggan).

Föreningen ombesörjer också det gemensamma midsommarfirandet som sker på minitennisbanan, med dans, lekar och tävlingar, mycket uppskattat och med god uppslutning.

På området finns även en minitennisbana, en minifotbollsplan, en liten båtplats, många vackra promenadstigar samt informationstavlor för de boende. Promenadstigarna sträcker sig både inom området och till och från mindre orter typ Ljungabolet.

Lite allmänna förhållningsregler

Det är tillåtet att slänga löv och ris inom de allmänna skogspartierna inom området. Löv skall då slängas där löv slängs och ris där ris slängs, notera gärna att det är viktigt att lägga riset i parallela högar för att påskynda nedbrytningen av riset.

Det är inte tillåtet att ha hundar på den gmensamma badplatsen och det är heller inte tillåtet att campa eller fiska vid badplatsen. Vi har noterat att en del campar på den öde udden inom området, trots att det principiellt är tillåtet så avråder vi från camping inom området, men skulle camping förekomma så kommer vi inte att förhindra detta, men vi förutsätter att man städar upp ordentligt efter sig.

Då det finns mycket barn i området förutsätter vi att bilister håller sig till de angivna hastighetsbestämmelserna och gärna saktare än så.

Båtbryggan har ett begränsat antal platser och en skylt vid bryggan anger vilka som äger rätten att ha sin båt förtöjd där, övriga båtar skall därför läggas på sliparna som finns intill båtplatsen – dessa har alla boende rätt att utnyttja.

Example pic