Uppskjutet medlemsmöte

Med anledning av förhöjda analysvärden i vårt dricksvatten har styrelsen för samfällighetsföreningen utarbetat ett förslag till åtgärd. Som tidigare meddelats (medio okt 2020) krävs en extra uttaxering på 27 000 kr per fastighetsägare för att bekosta åtgärden. För ett genomförande krävs ett majoritetsbeslut av de närvarande på föreningsstämma. 

En extra föreningsstämma för beslut planerades initialt till nov 2020, men pga pandemirestriktioner kunde inte mötet genomföras, och ett preliminärt mötesdatum angavs till 6/3 2021. Tyvärr har inte situationen förbättrats, och mötet måste därför ytterligare senareläggas.

Vi återkommer med ny kallelse när läget har stabiliserats. Tills vidare är beskedet att åtgärdsförslaget fortfarande är aktuellt, men projektet kan inte påbörjas så länge vi inte har ett stämmobeslut.

Äspenäs 29/1 2021

Styrelsen för Äspenäs samfällighetsförening

Extra föreningsstämman inställd pga Covid-19

På grund av de skärpta coronarestriktionerna som nu gäller för Skåne ställs vattenmötet 7/11 in. Nytt preliminärt datum är lördag 6/3 2021.

Styrelsen fick i uppdrag på årsmötet att inom 2 månader presentera ett skarpt förslag till åtgärd, men i rådande läge anser vi det inte längre vara försvarbart att genomföra det planerade mötet. Styrelsens förslag till åtgärd kvarstår, men tidplanen förskjuts.

För Äspenäs samfällighetsstyrelse,

Kerstin

Äspenäs – Årsmötesprotokoll 2020

Nu finns årsmötesprotokollet tillgängligt för nedladdning via länken nedan.

Äspenäs Samfällighets årsmöte hölls den 30 Augusti 2020 på festplatsen i Äspenäs. I den bifogade PDF:en finns samtliga handlingar, dock inte närvarolistan då denna innehåller GDPR-skyddad information.

Om ni har några frågor är det bara att höra av er till styrelsen eller utnyttja vårt kontaktformulär på webben.

Ha en fortsatt skön höst önskar Äspenäs Samfällighet

Vid frågor var vänlig att kontakta styrelsen

Äspenäs Samfällighet – Kallelse till årsmöte den 30 Augusti kl. 10:00

Hej alla!

Då var det återigen dags för vårt årsmöte. Som vanligt ses vi på ”festplatsen” kl 10:00 den 30 Augusti.

Styrelsen låter meddela: ”Ta med er en egen stol”

Via länken nedan finner ni kallelsen (skulle inte länken fungera eller om ni har problem att öppna Word-filen så meddela oss via kontaktsidan så försöker vi lösa det åt er).

Efter mötets slut hjälps vi i vanlig ordning åt med att landsätta flotten 🙂

Väl mött i sensommarvärmen!