Kallelse till extra föreningsstämma den 7 November 2020

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I ÄSPENÄS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ANGÅENDE VATTENKVALITEN.

Tid : Lördagen den 7 nov. 2020, kl. 14.00
Plats : Tåssjö församlingshem. Beläget strax före Tåssjö kyrka.

Parkeringsplatserna framför församlingshemmet är begränsat, men plats finns vid lägerskolan och kyrkan.

V.g. tag del av info som bif. kallelsen. 

Vid behov använd fullmakten

Midsommarfirandet inställt i år

Sommaren står för dörren, men tyvärr har ju den här våren inte varit sig lik och vi tvingas alla till förändringar så även när det gäller Äspenäs årliga midsommarfirande. Nedan information från festkommitén:

”Vi har väntat in i det längsta med information om det årliga midsommarfirandet. Så efter rådande omständigheter får vi ställa in årets midsommarfirandet, men vi återkommer nästa år!Håll ut!
Festkomitten/ Ingela på Gökvägen”

Dock hoppas vi ju alla såklart på fint väder och ett trevligt firande oavsett.

Arbetsdag i Äspenäs

Stort tack till alla som idag med stort engagemang och gott humör bidragit till att försköna vårt fina område! 
Dagen avslutades med att badflotten sjösattes och därefter blev det korvgrillning på ett Corona-säkert sätt.
Äspenäs den 23/5 2020

Snart stundar sommaren 🙂

Arbetsdag Äspenäs 2020 Lördag 23 maj, kl. 10.00 – 15.00

För vår gemensamma miljö och trivsel!

Med gemensamma krafter förskönar vi gångar, gemensamma platser och grönområde från ogräs, grenar och skräp för vår gemensamma trivsel i området.

  • Rensa stigarna från avklippta grenar
  • Badplatsen, udden, båtuppläggningsplatsen och fest/mötesplatsen rensas och städas
  • Bord och bänkar vid badplatsen oljas
  • Vattendrag rensas för bättre avrinning mot sjön
  • Om vädret tillåter sätts badflotten i sjön
  • Och annat som behövs ………..

Har du själv några idèer om vad som behöver göras i området, så gör en notering om det och meddela oss!

Vi samlas på fest/mötesplatsen för gemensam genomgång och fördelar insatser för olika område.  Ta med egna redskap. Föreningens trimmer finns till förfogande

Vid lunchtid tar vi en gemensam paus vid grillen intill badplatsen. Vi grillar korv, dricker kaffe och umgås som vanligt, men i år med mer distans mellan oss än vad vi brukar ha!

Om man inte vill eller kan just denna dag går det naturligtvis bra att göra en insats vid annat tillfälle.

För både din egen och för andras skull stannar du naturligtvis hemma om du har några sjukdomssymtom. Håll avstånd till varandra, och iaktta god handhygien.

Kontaktpersoner för miljögruppen:
Ingmar Pettersson, Porsvägen 3, tel. 070-642 47 10
Stefan Pettersson, Melodivägen 6, tel. 073-150 57 85
Ylva Svensson, Porsvägen 14, tel. 070-962 11 31

Kallelse till Årsmöte – 25 Augusti

Hej alla

Då var det åter dags för Äspenäs Samfällighets årsmöte som i år hålls den 25 Augusti.
Föreninssammanträde:

Tid                         Söndagen den 25 augusti 2019, kl.10.00.

Plats                       Fest-Mötesplatsen Melodivägen Äspenäs

Bifogat nedan finns kallelsen i sin helhet att ladda ner:

Välkomna !!