Äspenäs Samfällighet – Årsmötesprotokoll 2023

Nu finns årsmötesprotokollet tillgängligt för nedladdning via länken nedan.

Äspenäs Samfällighets årsmöte hölls den 27 Augusti 2022 på festplatsen i Äspenäs. I den bifogade PDF:en finns samtliga handlingar, dock inte närvarolistan då denna innehåller GDPR-skyddad information.

Om ni har några frågor är det bara att höra av er till styrelsen eller utnyttja vårt kontaktformulär på webben.

Ha en fortsatt skön höst önskar Äspenäs Samfällighet

Vid frågor var vänlig att kontakta styrelsen

Kallelse till årsmöte 220828, kl: 10:00

Mötesplats: Festplatsen

 1. Ordförande öppnar möte
 2. Mötesordförande och mötessekreterare väljs
 3. Val av två justeringsmän
 4. Har mötet utlysts på behörigt sätt
 5. Dagordning godkänns
 6. Styrelseberättelse
 7. Ekonomiredovisning
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Inkomna motioner och ärenden
 11. Vatten, service och prover
 12. Beslut om arvoden
 13. Beslut debiteringsgrund
 14. Val av ledamöter
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas

Efter mötet hjälps vi åt med gemensamma krafter att ta loss och dra upp flotten ur vattnet.

Varmt välkomna!

Styrelsen

Årlig avstängning av vattnet

V A T T N E T  B L I R  A V S T Ä N G T !

Måndagen den 25 maj 2020, ca kl. 08.00 och fram till Tisdagen den 26 maj 2020, ca kl. 15.00 är vattnet avstängt p g a  den årliga servicen på vattensystemet.

Servicen utförs enl. avtal av HP-Borr Klippan.
070-2699917, 0435-15429, niklas@hpborrningar.se

Låt vattnet rinna före användning då klorbehandling skett !

Äspenäs den 5 maj 2020

För styrelsen

Bo Johansson
Ordf.

Vid ev. frågor kontakta Ingmar Pettersson,

070-6424710 el. Bo Johansson, 070-8885351
bo.johansson@ektv.nu

Årsmötesprotokoll 2019

Nu finns årsmötesprotokollet tillgängligt för nedladdning via länken nedan.

Äspenäs Samfällighets årsmöte hölls den 25 Augusti 2019 på festplatsen i Äspenäs. I den bifogade PDF:en finns samtliga handlingar, dock inte närvarolistan då denna innehåller GDPR-skyddad information.

Om ni har några frågor är det bara att höra av er till styrelsen eller utnyttja vårt kontaktformulär på webben.

Ha en skön höst önskar Äspenäs Samfällighet