Fortsatt förhöjda fluoridvärden i vattnet

Uppdatering 27 April 2020: Nya provresultat har kommit in, se nedan:

Under hela 2019 har vi som bekant haft problem med vattenkvalitén. Samfälligheten fortsätter att ha stort fokus på problemet och jobbar aktivt med att komma tillrätta med det. Enligt önskemål från årsmötet fortsätter vi löpande att lägga ut provsvar på de analyser som gjorts på vårt dricksvatten i Äspenäs.

Det som vi kan konstatera efter senaste provtagningen är:
Att även de senaste vattenanalyserna som utförts visar fluroidvärden på en nivå som ligger över rekommenderade gränsvärden. V g se bifogad Excel-fil. Tidigare rekommendationer att undvika ge vatten till barn under sju år gäller även fortsättningsvis.

Avstängt vatten vecka 49

Viktig information till alla boende i Äspenäs:
Från måndag 2/12 och 3-5 dagar därefter kommer vattnet att vara avstängt på hela anläggningen under dagtid/arbetstid. Alla fastigheter kommer dock att ha vatten under kväll och natt, så passa på att tanka upp när tillfälle ges! 

Ledningsnätet kommer under den här perioden att rengöras ordentligt med hjälp av luft-och vattenspolning för att komma tillrätta med missfärgat vatten. Ledningarna har bitvis kraftiga beläggningar från järn som under många års tid har fällt ut från brunnsvattnet. Avlagringarna i ledningarna släpper emellanåt och följer med ut i kranen, och kan då ge brunt vatten. 

Spolningen kommer att utföras av HP-borr och sker sektionsvis. Servisventilerna vid tomtgränserna är avstängda under spolningsprocessen. HP- borr stänger resp öppnar servisventilerna, men du som fastighetsägare ombedes att se till att ventilen inte är täckt med löv, krukor, möbler etc. Efter spolningen bör varje fastighetsägare ta bort silen i kranen och spola tills vattnet är klart och fint igen.

Äspenäs den 16 november 2019
För styrelsen
Bo Johansson, Ordförande

Vid ev frågor kontakta Ingmar Pettersson, 070-6424710, eller Bo Johansson, 070-8885351

Vattenanalyser i Äspenäs – Provsvar

Enligt önskemål från årsmötet vill vi lägga ut provsvar på de analyser som gjorts på vårt dricksvatten i Äspenäs. Bifogar här en nedladdningsbar excel-lista med sammanställning av senaste två årens provsvar.

Klicka på knappen för att ladda ner filen:

Analyserna har utförts av dels SYNLAB Analytics and Services Sweden AB, dels Eurofins Water Testing Sweden AB. Bägge företagen är ackrediterade av Swedac. V g se bifogad länk för eurofins beskrivningar av analysresultat.

https://www.eurofins.se/media/681643/forklaringar-till-analysresultat-for-brunnsvatten-2015.pdf

På styrelsens uppdrag