Fiske

Fisket i Västersjön regleras av föreningen Västersjöns fiskevårdsområde, som är en sammanslutning av samtliga fiskerättsägare. 

Det är stugägare med sjötomt samt de med giltig lagfart i tomten 2:96 som äger fiskerätt via FVO. Övriga ska köpa fiskekort.

FISKEKORT

Fiskerättsbeviset gäller för fastighetsägaren och samtliga på fastigheten boende familjemedlemmar. Fiskerättsbeviset omfattar endast fiske med handredskap och skall medtagas vid fiske. Med handredskap avses spinnfiske, flugfiske, mete samt pimpel.

Det åligger fastighetsägaren att vid försäljning av fastigheten överlämna fiskerättsbeviset till ny fastighetsägare. Vid eventuell förlust av fiskerättsbevis kan nytt erhållas mot en avgift på 100 kr.

Inom Äspenäs fiskeområdes s.k. skifteslagsområde får endast våra medlemmar sätta ut fasta redskap i form av nät och dylikt, men skall på redskapet sätta på särskild fiskebricka. Observera att nät och ryssja skall markeras med RÖDA vakare.

Sjön har ett bra fiskbestånd bland annat gädda, gös, abborre, laxöring och regnbåge. Fiskeområdet bevakas av härtill förordnade fisketillsyningsmän.

Djupkarta över Västersjön

Karta över Västersjön

Fiskekort

Fiskekort kan köpas över internet och SMS på iFiske och i automat vid Ugglehultsbadet där man också kan hyra båt. Det finns också en handikappsutrustad båt där med påkörningsramp till uthyrning.

Se mer på Västersjöns fiskevårdsområdes hemsida