Avstängt vatten vecka 49

Viktig information till alla boende i Äspenäs:
Från måndag 2/12 och 3-5 dagar därefter kommer vattnet att vara avstängt på hela anläggningen under dagtid/arbetstid. Alla fastigheter kommer dock att ha vatten under kväll och natt, så passa på att tanka upp när tillfälle ges! 

Ledningsnätet kommer under den här perioden att rengöras ordentligt med hjälp av luft-och vattenspolning för att komma tillrätta med missfärgat vatten. Ledningarna har bitvis kraftiga beläggningar från järn som under många års tid har fällt ut från brunnsvattnet. Avlagringarna i ledningarna släpper emellanåt och följer med ut i kranen, och kan då ge brunt vatten. 

Spolningen kommer att utföras av HP-borr och sker sektionsvis. Servisventilerna vid tomtgränserna är avstängda under spolningsprocessen. HP- borr stänger resp öppnar servisventilerna, men du som fastighetsägare ombedes att se till att ventilen inte är täckt med löv, krukor, möbler etc. Efter spolningen bör varje fastighetsägare ta bort silen i kranen och spola tills vattnet är klart och fint igen.

Äspenäs den 16 november 2019
För styrelsen
Bo Johansson, Ordförande

Vid ev frågor kontakta Ingmar Pettersson, 070-6424710, eller Bo Johansson, 070-8885351

Vattenanalyser i Äspenäs – Provsvar

Enligt önskemål från årsmötet vill vi lägga ut provsvar på de analyser som gjorts på vårt dricksvatten i Äspenäs. Bifogar här en nedladdningsbar excel-lista med sammanställning av senaste två årens provsvar.

Klicka på knappen för att ladda ner filen:

Analyserna har utförts av dels SYNLAB Analytics and Services Sweden AB, dels Eurofins Water Testing Sweden AB. Bägge företagen är ackrediterade av Swedac. V g se bifogad länk för eurofins beskrivningar av analysresultat.

https://www.eurofins.se/media/681643/forklaringar-till-analysresultat-for-brunnsvatten-2015.pdf

På styrelsens uppdrag

Årsmötesprotokoll 2019

Nu finns årsmötesprotokollet tillgängligt för nedladdning via länken nedan.

Äspenäs Samfällighets årsmöte hölls den 25 Augusti 2019 på festplatsen i Äspenäs. I den bifogade PDF:en finns samtliga handlingar, dock inte närvarolistan då denna innehåller GDPR-skyddad information.

Om ni har några frågor är det bara att höra av er till styrelsen eller utnyttja vårt kontaktformulär på webben.

Ha en skön höst önskar Äspenäs Samfällighet

Sprängningar i Västersjön den 10-11 September

Vi har blivit informerade om att man kommer att genomföra sprängningar i Västersjön den 10-11 September 2019. Sprängningarna sker i forskningssyfte och ska inte utgöra någon fara för allmänheten. Nedan finns hela rapporten från Ängelholms kommun.

Högskola genomför provsprängningar i Västersjön

Den 10-11 september kommer Lunds Tekniska Högskola att genomföra mindre provsprängningar under vatten i Västersjön i anslutning till badplatsen Äspenäs. Syftet med sprängningarna är att utvärdera en metod för geologisk kartläggning av sjöbottnar. Personal från högskolan kommer se till att inga obehöriga är i närheten under sprängningarna som kommer genomföras dagtid klockan 7-16.

Under perioden avråds från bad i Västersjön. Ängelholms kommun och Lunds Teknisk Högskola bedömer att växt- och djurliv i Västersjön inte kommer att påverkas nämnvärt samt att ljudnivån till följd av sprängningarna kommer vara låg. 

Mer info här >>

Kallelse till Årsmöte – 25 Augusti

Hej alla

Då var det åter dags för Äspenäs Samfällighets årsmöte som i år hålls den 25 Augusti.
Föreninssammanträde:

Tid                         Söndagen den 25 augusti 2019, kl.10.00.

Plats                       Fest-Mötesplatsen Melodivägen Äspenäs

Bifogat nedan finns kallelsen i sin helhet att ladda ner:

Välkomna !!