Allmän städdag Äspenäs 2019

När: Lördag 1 juni mellan kl. 10.00 – 15.00

För vår gemensamma miljö och trivsel!

Då var det dags igen för den årliga städdagen i Äspenäs där vi klipper, röjer, rensar, städar m m. Med gemensamma krafter förskönar vi gångar, gemensamma platser och grönområde från ogräs, grenar och skräp för vår gemensamma trivsel i området.

  • Stigarna ska vara fria från grenar som hindrar eller skymmer för gående och cyklister
  • Badplatsen, udden, båtuppläggningsplatsen och fest/mötesplatsen rensas och städas
  • Bord och bänkar vid badplatsen oljas
  • Vattendrag rensas för bättre avrinning mot sjön
  • Om vädret tillåter sätts badfotten i sjön
  • Och annat som behövs ………..

Har du själv några idèer om vad som behöver göras i området, så gör en notering om det och meddela oss!

Vi samlas på fest/mötesplatsen för gemensam genomgång och fördelar insatser för olika område.  Paus senare vid grillen intill badplatsen då vi grillar korv, dricker kaffe och umgås. Förhoppningen är att minst en person från varje fastighet deltar.

Kan man inte just denna dag går det naturligtvis bra att göra en insats vid annat tillfälle.

OBS: Ta med egna redskap. Föreningens trimmer finns till förfogande.

Kontaktpersoner för miljögruppen:

Ingmar Pettersson, Porsvägen 3, tel. 070-642 47 10

Stefan Pettersson, Melodivägen 6, tel. 073-150 57 85

Ylva Svensson, Porsvägen 14, tel. 070-962 11 31

Vattnet blir avstängt

Måndagen den 20 Maj 2019, ca kl. 08.00 och fram till Tisdagen den 21 Maj 2019, ca kl. 14.00 är vattnet avstängt p g a den årliga servicen på vattensystemet.
Servicen utförs som vanligt enl. avtal av HP-Borr Klippan.

Ansvarig för arbetet är Niklas Brink, 070-2699917, 0435-15429.
Mail, niklas@hpborrningar.se

Låt vattnet rinna före användning då klorbehandling skett !

Äspenäs den 2 maj 2019
För styrelsen
Bo Johansson
Ordf.
Vid ev. frågor kontakta Ingmar Pettersson, 070-6424710, el. Bo Johansson, 070-8885351.
Mail  bo.johansson@ektv.nu

Viktig information om vårt vatten och avlopp

Hej alla

Styrelsen har träffat Ängelholms kommun både med avseende på de problem vi har med vårt eget vatten på området, men även för att få uppdaterad information kring kommunens planer för att införa ett kommunalt vatten- och avloppssystem i Äspenäs.

Nedan finns en länk till Sterelsens sammanfattning av läget, både med avseende på vår nuvarande lösning och en eventuell planering inför framtiden.

Information 190314

Höga värden av fluorid i dricksvattnet

Viktig information till de boende i Äspenäs samfällighet

Angående vårt dricksvattnen

Analysresultat från senaste provtagningen visar höga värden av fluorid i dricksvattnet i Äspenäs. Ängelholms kommun är informerade och kommer att ge förslag till lämplig åtgärd. Tills att annat besked ges är rekommendationen i nuläget att man bör undvika att ge vattnet till barn under sju år. Vidare besked kommer att ges så snart mer information finns.

För styrelsen Äspenäs samfällighet
Kerstin Asterhag

Det skadliga ljuset för nattaktiva djur

Fick in ett tips från en av våra boende i Äspenäs angående hur gatulampor och andra ljuskällor kan störa nattaktiva djur. Se inte detta inlägg som en pekpinne utan mer något att tänka på när vi lyser upp våra stugor i höstmörkret.

”Det är många som sätter upp belysningar och vi har ju också en diskussion angående vägbelysning. Men ljuskällorna skys och stör många nattaktiva djur, mer än man tror. Ett tips är att använda rörelsedetektor så att ljuset inte brinner ständigt och att tänka efter om alla ljuskällor verkligen behövs, om de kan dämpas mera, endast belysa marken, etc.”

För att läsa hela artikeln klicka på länken nedan:
https://fof.se/tidning/2018/8/artikel/det-dodliga-ljuset