Vattenanalyser i Äspenäs – Provsvar

Enligt önskemål från årsmötet vill vi lägga ut provsvar på de analyser som gjorts på vårt dricksvatten i Äspenäs. Bifogar här en nedladdningsbar excel-lista med sammanställning av senaste två årens provsvar.

Klicka på knappen för att ladda ner filen:

Analyserna har utförts av dels SYNLAB Analytics and Services Sweden AB, dels Eurofins Water Testing Sweden AB. Bägge företagen är ackrediterade av Swedac. V g se bifogad länk för eurofins beskrivningar av analysresultat.

https://www.eurofins.se/media/681643/forklaringar-till-analysresultat-for-brunnsvatten-2015.pdf

På styrelsens uppdrag

Årsmötesprotokoll 2019

Nu finns årsmötesprotokollet tillgängligt för nedladdning via länken nedan.

Äspenäs Samfällighets årsmöte hölls den 25 Augusti 2019 på festplatsen i Äspenäs. I den bifogade PDF:en finns samtliga handlingar, dock inte närvarolistan då denna innehåller GDPR-skyddad information.

Om ni har några frågor är det bara att höra av er till styrelsen eller utnyttja vårt kontaktformulär på webben.

Ha en skön höst önskar Äspenäs Samfällighet

Sprängningar i Västersjön den 10-11 September

Vi har blivit informerade om att man kommer att genomföra sprängningar i Västersjön den 10-11 September 2019. Sprängningarna sker i forskningssyfte och ska inte utgöra någon fara för allmänheten. Nedan finns hela rapporten från Ängelholms kommun.

Högskola genomför provsprängningar i Västersjön

Den 10-11 september kommer Lunds Tekniska Högskola att genomföra mindre provsprängningar under vatten i Västersjön i anslutning till badplatsen Äspenäs. Syftet med sprängningarna är att utvärdera en metod för geologisk kartläggning av sjöbottnar. Personal från högskolan kommer se till att inga obehöriga är i närheten under sprängningarna som kommer genomföras dagtid klockan 7-16.

Under perioden avråds från bad i Västersjön. Ängelholms kommun och Lunds Teknisk Högskola bedömer att växt- och djurliv i Västersjön inte kommer att påverkas nämnvärt samt att ljudnivån till följd av sprängningarna kommer vara låg. 

Mer info här >>

Kallelse till Årsmöte – 25 Augusti

Hej alla

Då var det åter dags för Äspenäs Samfällighets årsmöte som i år hålls den 25 Augusti.
Föreninssammanträde:

Tid                         Söndagen den 25 augusti 2019, kl.10.00.

Plats                       Fest-Mötesplatsen Melodivägen Äspenäs

Bifogat nedan finns kallelsen i sin helhet att ladda ner:

Välkomna !!