Äspenäs Samfällighet – Kallelse till årsmöte den 30 Augusti kl. 10:00

Hej alla!

Då var det återigen dags för vårt årsmöte. Som vanligt ses vi på ”festplatsen” kl 10:00 den 30 Augusti.

Styrelsen låter meddela: ”Ta med er en egen stol”

Via länken nedan finner ni kallelsen (skulle inte länken fungera eller om ni har problem att öppna Word-filen så meddela oss via kontaktsidan så försöker vi lösa det åt er).

Efter mötets slut hjälps vi i vanlig ordning åt med att landsätta flotten 🙂

Väl mött i sensommarvärmen!

Midsommarfirandet inställt i år

Sommaren står för dörren, men tyvärr har ju den här våren inte varit sig lik och vi tvingas alla till förändringar så även när det gäller Äspenäs årliga midsommarfirande. Nedan information från festkommitén:

”Vi har väntat in i det längsta med information om det årliga midsommarfirandet. Så efter rådande omständigheter får vi ställa in årets midsommarfirandet, men vi återkommer nästa år!Håll ut!
Festkomitten/ Ingela på Gökvägen”

Dock hoppas vi ju alla såklart på fint väder och ett trevligt firande oavsett.

Arbetsdag i Äspenäs

Stort tack till alla som idag med stort engagemang och gott humör bidragit till att försköna vårt fina område! 
Dagen avslutades med att badflotten sjösattes och därefter blev det korvgrillning på ett Corona-säkert sätt.
Äspenäs den 23/5 2020

Snart stundar sommaren 🙂

Årlig avstängning av vattnet

V A T T N E T  B L I R  A V S T Ä N G T !

Måndagen den 25 maj 2020, ca kl. 08.00 och fram till Tisdagen den 26 maj 2020, ca kl. 15.00 är vattnet avstängt p g a  den årliga servicen på vattensystemet.

Servicen utförs enl. avtal av HP-Borr Klippan.
070-2699917, 0435-15429, niklas@hpborrningar.se

Låt vattnet rinna före användning då klorbehandling skett !

Äspenäs den 5 maj 2020

För styrelsen

Bo Johansson
Ordf.

Vid ev. frågor kontakta Ingmar Pettersson,

070-6424710 el. Bo Johansson, 070-8885351
bo.johansson@ektv.nu