Sprängningar i Västersjön den 10-11 September

Vi har blivit informerade om att man kommer att genomföra sprängningar i Västersjön den 10-11 September 2019. Sprängningarna sker i forskningssyfte och ska inte utgöra någon fara för allmänheten. Nedan finns hela rapporten från Ängelholms kommun.

Högskola genomför provsprängningar i Västersjön

Den 10-11 september kommer Lunds Tekniska Högskola att genomföra mindre provsprängningar under vatten i Västersjön i anslutning till badplatsen Äspenäs. Syftet med sprängningarna är att utvärdera en metod för geologisk kartläggning av sjöbottnar. Personal från högskolan kommer se till att inga obehöriga är i närheten under sprängningarna som kommer genomföras dagtid klockan 7-16.

Under perioden avråds från bad i Västersjön. Ängelholms kommun och Lunds Teknisk Högskola bedömer att växt- och djurliv i Västersjön inte kommer att påverkas nämnvärt samt att ljudnivån till följd av sprängningarna kommer vara låg. 

Mer info här >>