Utbyggnad

Ängelholms kommun arbetar med flera projekt för en levande landsbyggd. Styrelsen bevakar dessa projekt och sammanställer här information som är viktig för oss i Äspenäs.

Bredband

Bjäre Kraft bedriver ett landsbygdsprojekt för fiberutbyggnad i Ängelholms kommun med stöd från Europeiska jordbruksfonden. De som väljer anslutning nu betalar tack vare stödet endast 20 % av den egentliga kostnaden.

Vi bevakar och samlar här information som är aktuell för boende i Äspenäs.

Anders Östling och Carina Hammarstrand är Bjäre Krafts ambassadörer för utbyggnaden i Äspenäs. De hjälper till om ni har frågor.

Senaste nytt

2017-03-29 – Bjäre Kraft beslutar att ge möjlighet till ROT/RUT avdrag med upp till 2 200 kr. Efter avdraget blir kostnaden 20 700 kr för fast boende.

2017-03-27 – IP-Only säger att endast en fiberaktör kommer att göra utbyggnaden. Det är bara i städer som det finns ekonomiska förutsättningar för mer än en aktör. IP-Only behöver 60 % anslutningsgrad för att gå vidare. Praxis i branschen är att den aktör som ”förlorar” utbyggnaden annullerar påskrivna avtal.

2017-03-17 – Bjäre Kraft har inte fått in 792 avtal ännu men har ändå beslutat att genomföra utbyggnaden av fibernätet. Någon tidplan finns inte men de räknar med att starta byggnationen under detta år. Läs mer på HD.

2017-03-10 – IP-Only, en konkurrent till Bjäre Kraft, har skickat ut erbjudande om fiberanslutning till alla fastighetsägare. Det går just nu bara att spekulera kring vad det innebär och hur det påverkar Bjäre Krafts utbyggnad. IP-Only ska hålla informationsmöte den 27/3 och då kanske det kommer fram lite mer information.

2017-02-27 – BK har fått in nästan 792 intresseanmälningar och de har därför skickat ut avtal till alla. När BK har fått in 792 underskrivna avtal kan de påbörja upphandlingen av entreprenaden för grävning m.m.

Avlopp

Ängelholms kommun har sen ett antal år tillbaks diskuterat att koppla in områdena runt Västersjön på det kommunala avloppsnätet. Hösten 2014 fattade kommunstyrelsen beslutet att det bör göras inom 5 år. Läs mer på Ängelholms kommun om VA-planen.

Här är några av de artiklar som HD har skrivit i ärendet och även några artiklar som ger lite bakgrundsinformation. Artikeln om minireningsverket i Starby finns med eftersom det i artikeln från 2012-09-02 refereras till den som en intressant lösning för områdena runt Västersjön.

2014-10-16
Bygger-ut-för-mångmiljoner-HD

2014-08-13
Ny-plan-tas-fram-för-framtidens-avlopp-HD

2013-12-19
Nya-avloppskrav-för-minst-100-miljoner-HD