Valberedningen söker nya medlemmar

Meddelande från styrelsen i Äspenäs Samfällighet, se nedan:

Hej !
Vår nuvarande valberedning har begärt att bli entledigad. Vi söker
därför deras efterträdare.
Anmäl ert intresse till bo.johansson@ektv.nu
070-8885351
eller kerstin.asterhag@yahoo.com 070-2075504

Svar snarast möjligt !
Val kommer att ske på årsmötet 30 augusti 2020.
Ola/Kerstin !