Varning för båtstölder

Hej alla

Vi har fått ett meddelande från Rössjöholms gods om att de har drabbats av båtstölder och de vill gärna skicka den varningen vidare till oss, se nedan:

Med anledning av nyligen gjorda stölder av båtar vid Rössjöholms Gods AB:s båtplats så har vi skickat brev till våra båtplatsinnehavare i kväll. Jag bifogar en fil för kännedom till er då även båtägare hos er riskerar att bli utsatta.

Med vänliga hälsningar
Ulla Dahlström

Bifogad informationsfil från Rössjöholms gods (PDF):