Vattnet blir avstängt

Måndagen den 20 Maj 2019, ca kl. 08.00 och fram till Tisdagen den 21 Maj 2019, ca kl. 14.00 är vattnet avstängt p g a den årliga servicen på vattensystemet.
Servicen utförs som vanligt enl. avtal av HP-Borr Klippan.

Ansvarig för arbetet är Niklas Brink, 070-2699917, 0435-15429.
Mail, niklas@hpborrningar.se

Låt vattnet rinna före användning då klorbehandling skett !

Äspenäs den 2 maj 2019
För styrelsen
Bo Johansson
Ordf.
Vid ev. frågor kontakta Ingmar Pettersson, 070-6424710, el. Bo Johansson, 070-8885351.
Mail  bo.johansson@ektv.nu