Viktig information om vårt vatten och avlopp

Hej alla

Styrelsen har träffat Ängelholms kommun både med avseende på de problem vi har med vårt eget vatten på området, men även för att få uppdaterad information kring kommunens planer för att införa ett kommunalt vatten- och avloppssystem i Äspenäs.

Nedan finns en länk till Sterelsens sammanfattning av läget, både med avseende på vår nuvarande lösning och en eventuell planering inför framtiden.

Information 190314